Ogłoszono upadłość Getin Noble Bank! – Tłumaczymy, co należy zrobić posiadając u nich kredyt CHF

Co ze sprawami, które już się toczą?

Sprawy, w których jest żądana jest zapłata kwot do banku będą z mocy prawa zawieszone. Będą mogły być one odwieszone, jeżeli żądana kwota nie zostanie wpisana na listę wierzytelności (czym jest – wyjaśniamy poniżej).
Jeżeli kwota nie zostanie wpisana na listę wierzytelności to można od tego wnieść odwołanie. Jeżeli ostatecznie wierzytelność nie znajdzie się na liście wierzytelności sąd w sprawie o ustalenie nieważności umowy odwiesi postępowanie i będzie się ono toczyło z udziałem syndyka.
 
Jeżeli pozew dotyczy ustalenia, że umowa jest nieważna to postępowanie takie również będzie zawieszone, gdyż będzie to sprawa wpływające na kształt masy upadłości, jak i możliwości zaspokojenia się z niej przez wierzycieli. Takie sprawy sąd musi zawiesić.

 

Co jeśli sprawa jeszcze nie jest w sądzie?

Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące żądania należności od banku (nadpłaty nad kapitałem) to takiej sytuacji najpierw trzeba wezwać upadły bank do zapłaty, następnie zgłosić wierzytelność do syndyka. Jeżeli wierzytelność nie zostanie wpisana na listę wierzytelności wtedy można pozwać syndyka.

 

Zgłoszenie wierzytelności – lista

Po ogłoszeniu upadłości banku trzeba zgłosić do syndyka swoją wierzytelność, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości. Zgłoszenie wierzytelności w późniejszym terminie podlega opłacie.
Następnie syndyk tworzy listę wierzytelności, które uznaje za zasadne. Jeżeli wierzytelność w ocenie syndyka jest uznana za niezasadną nie jest wpisywana na listę wierzytelności.
Konsekwencje umieszczenia bądź odmowy umieszczenia wierzytelności na liście zostały omówione wyżej.

 

Kto ma zgłosić wierzytelność do syndyka?

Wierzytelność dotycząca Państwa sprawy kredytu CHF zostanie zgłoszona przez pełnomocnika, który prowadzi Państwa sprawę przed Sądem.

 

Zapłata przez Getin Bank?

Specyfiką postępowania upadłościowego jest to, że wierzytelności są zaspokajane wg określonej kolejności czyli najpierw musi zostać zapłacone wszystko z pierwszej kategorii. Jeżeli zostaną środki do są płacone należności z drugiej kategorii. Jeżeli środków nie wystarczy na wszystko to są one dzielone stosunkowo. Wierzytelności wynikające z nieważności umów kredytowych będą zaspokajane w drugiej (należność główna) i trzeciej kategorii (odsetki od należności głównej).

 

Czy jest sens dalej walczyć z Getin Bankiem?

Bezwzględnie tak. Jeżeli kredyt nie został spłacony w całości, to nadal istnieje szansa na uwolnienie się od pozostałej kwoty do spłaty i odzyskanie jakieś części nadpłaty.
Nie ma powodów żeby się poddawać, jeżeli kredyt został w całości spłacony. W takiej sytuacji istnieje szansa na częściowe zaspokojenie roszczeń z masy upadłości.
Na chwilę obecną trudno ocenić do jakiej wysokości będzie szansa uzyskać od upadłego banku zwrot nadpłat.

 

Czy przez upadłość stracę mieszkanie/dom?

Sama upadłość banku nie powoduje, że z automatu kredytowana nieruchomość wejdzie w skład masy upadłości. Jeżeli raty kredytu są regularnie płacone bądź nie są płacone z uwagi na sądowe zabezpieczenie, to nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu, a tym samym bank nie ma podstaw do żądania natychmiastowej zapłaty niespłaconego kapitału. W konsekwencji bank nie ma narzędzi do skorzystania z hipoteki.

 

Wypowiedziana umowa kredytu – co mnie czeka?

Z uwagi na to, że u niektórych z Państwa nie udało się uzyskać sądowego zawieszenia płatności rat, poddawaliśmy pod rozwagę zaprzestanie płatności rat i w efekcie tego przygotowanie się na wypowiedzenie umowy kredytowej. Jeżeli tak się stało lub stanie wówczas syndyk będzie miał obowiązek pozwać Państwa o zapłatę pozostałego do spłaty kapitału. Takie postępowanie nie będzie mogło być zakończone do czasu zakończenia rozpoczętego postępowania o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Jeżeli otrzymacie Państwo jakąkolwiek korespondencję z banku lub Sądu – prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.

 

Płacić czy nie płacić rat?

W naszej ocenie należy bezwzględnie płacić raty kredytu w sytuacji, w której nie został spłacony kapitał początkowy.
Jeżeli jest sądowe zawieszenie rat – wówczas można nie płacić.
Jeżeli natomiast kapitał został już nadpłacony w jakiejkolwiek części i nie ma sądowego zawieszenia rat, to tak jak wskazałem powyżej – istnieją małe szanse na to, że nadpłata zostanie odzyskana w całości.

Nie możemy podjąć za Państwa decyzji odnośnie dalszej spłaty kredytu, natomiast chętnie odpowiemy na pytania i wątpliwości w tym zakresie.

 

 
 

 

error: Treść jest chroniona!