Rozwód a nieważność umowy frankowej

19 października 2023 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę o istotnym znaczeniu dla frankowiczów. Zgodnie z jej treścią, rozwód nie stanowi przeszkody względem możliwości dochodzenia stwierdzenia nieważności przez jedno z byłych małżonków.

Uchwała zapadła na kanwie procesu toczącego się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, który oddalił powództwo pomijając kwestię merytorycznego zbadania sprawy. Oddalenie uzasadniono tym, że w opinii Sądu powództwo powinno zostać wytoczone przez oboje byłych małżonków, którzy zawarli umowę.

Na skutek apelacji powódki, sprawę rozpoznawał Sąd Apelacyjny w Katowicach, który zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem w tym przedmiocie.

Z zapadłej uchwały wynika, że w postępowaniu o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego, po stronie powodowej nie zachodzi współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców. Oznacza to, że nie ma obowiązku, by powództwo przeciwko bankowi było wytoczone wspólnie przez wszystkie osoby, które zawarły umowę z bankiem.

Niewątpliwie kierunek wyznaczony przez Sąd Najwyższy spowoduje, że kredytobiorcy po rozwodzie będą mogli dochodzić unieważnienia umowy kredytowej bez względu na stanowisko byłego małżonka. Często spotykaliśmy się z sytuacją, w której jeden z byłych małżonków “blokował” drugiego w rozpoczęciu walki z bankiem. Obecnie problem ten zniknął.

error: Treść jest chroniona!