Practice Areas Style 2

“ OUR SERVICES AREA ALWAYS QUALITY AND PROFESSIONAL ”

  • Home
  • Practice Areas Style 2

Anulowanie zadłużenia

W przypadku wygranej sprawy sądowej Twoje zadłużenie może zostać anulowane i uwolnisz się od kredytu. Pomożemy Ci we wszelkich wymaganych formalnościach, w tym również w wykreśleniu hipoteki.

Unieważnienie kredytu

Jeśli sąd wyda wyrok ustalający nieważność kredytu, umowa taka traci moc prawną. Traktuje się ją tak jakby nigdy nie została zawarta. Kredytobiorca nie jest zobowiązany dalej uiszczać rat kredytu.

Odzyskanie pieniędzy

W sytuacji kiedy sąd wyda wyrok unieważniający kredyt – bank zobowiązany jest do zwrotu klientowi wszystkich wpłaconych pieniędzy. Finalnie Klient otrzyma wszelkie nadpłacone pieniądze ponad kapitał.
OUR SERVICES

We Provide Highly
Reliable & Effective
Legal Solutions

For the right solution to your legal concerns, you need legal professionals with the skill, integrity and experience to delive.

David Johans

CEO Frontline Law Firm

Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific individualized problems, or to advance the interests.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Let Us Help You! Call Now +84 1654 066 456

Legal advice is the application of abstract principles of law to the concrete facts of the client’s case in order to advise the client about what they should do next. In many countries, only a properly licensed lawyer may provide legal advice.

Want to Learn More About How We Help Clients in Risk?
X

Leave this field blank

error: Treść jest chroniona!